300 νέες θέσεις εργασίας για το εργοστάσιο του μέλλοντος

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης πέντε πυλώνων της Παπαστράτος για τα επόμενα χρόνιαδιαδραματίζει το OPEN+. Ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης το οποίο πρωτοεισήχθη στη λειτουργία της πίσω στο 2018 και ταυτόχρονα με την επένδυση 300 εκ. ευρώ που μετέτρεψε το εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για τα καινοτόμα προϊόντα της χωρίς καύση.

Συγκεκριμένα μέσω του OPEN+, που εντάσσεται στον ευρύτερο πυλώνα υποδειγματικής λειτουργίας της εταιρείας, στόχος αποτελεί έως το 2025 να έχει μειωθεί κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας και κατά 20% η κατανάλωση νερού. Επιπλέον μέχρι το 2023, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, να έχει μειωθεί κατά 30% η φύρα του καπνού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το OPEN+ στην πράξη

Επένδυση 500+ εκατ. Ευρώ στην Ελλάδα

Μετατρέπει το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο σε μονάδα παραγωγής ράβδων καπνού για το IQOS.

Διεθνές κέντρο παραγωγής καπνικών προϊόντων νέας γενιάς

Με τη νέα επένδυση, η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα από τα ελάχιστα διεθνή κέντρα παραγωγής καπνικών προϊόντων νέας γενιάς, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές.

Ριζικός μετασχηματισμός

Από μία ιστορική καπνοβιομηχανία σε μία εταιρεία τεχνολογίας, με οδηγό την επιστήμη, όχημα την τεχνολογία και όραμα το τέλος του τσιγάρου.

Το 3ο εργοστάσιο της Philip Morris International παγκοσμίως

Μετά την Ελβετία και την Ιταλία, το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο παράγει προϊόντα καπνού που δεν περιλαμβάνουν καύση.

170 νέες θέσεις εργασίας

Από το 2021 έως σήμερα έχουν ανοίξει στο εργοστάσιο της Παπαστράτος 170 νέες θέσεις εργασίας

93.000 ώρες εκπαιδεύσεων

Από το 2021 έως σήμερα έχουμε εκπαιδεύσει 1.037 ανθρώπους μας σε νέες τεχνολογίες, ξεπερνώντας την αρχική μας δέσμευση για 60.000 ώρες.

Διεκδίκησε μια από τις 300 θέσεις εργασίας

Παράταση αιτήσεων έως: 31/12