Ο Μηχανικός Παραγωγής του μέλλοντος είσαι Εσύ.

Μηχανικός Παραγωγής

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και smoke-free προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες.

Μετά το ριζικό της μετασχηματισμό, το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας της βάσει των αρχών της προορατικότητας και αυτονομίας των ομάδων μεγεθύνει την ανάγκη για highly-trained Μηχανικών, με απόλυτο έλεγχο και κυριότητα επι του υπερσύγχρονου εξοπλισμού που χρησιμοποιούν (equipment ownership) και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο.

Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και λειτουργεί 24×7, ο ρόλος περιλαμβάνει σχήμα τεσσάρων (4) ημερών εργασίας ακολουθούμενες από δύο (2) ρεπό.

Σήμερα, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής μας, αναζητούμε την εξιδίκευση των Τεχνικών Διεργασιών Παραγωγής για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο.

 • Χειρισμός της μηχανής που θα του/της ανατεθεί με σκοπό την διασφάλιση της απόδοσης και συνεχούς λειτουργίας της γραμμής παραγωγής.
 • Διενέργεια τεχνικών επεμβάσεων καθώς και ενεργειών συντήρησης (ρυθμίσεις, προγραμματισμένη συντήρηση) στον εξοπλισμό που του/της έχει ανατεθεί με σκοπό την επίτευξη και βελτίωση των Δεικτών Απόδοσης (KPIs)
 • Διασφάλιση της συνεχούς και αποδοτικής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής ή της μηχανής που του/της έχει ανατεθεί
 • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα του Προγράμματος Διαρκούς Προόδου (ContinuousImprovement) σε σχέση με τον εξοπλισμό που διαχειρίζεται και τη φάση προόδου στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο
 • Συμβολή στη συνεχή βελτίωση και στην εξάλειψη των απωλειών στον εξοπλισμό που του/της ανατίθεται
 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες που σχετίζονται με την ποιότητα των εισερχόμενων υλικών, των ημιέτοιμων και του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του QMS(Quality Management System), της PMI και της νομοθεσίας.
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ Σχολής Μηχανολόγων/Μηχανικών Παραγωγής/Ηλεκτρολόγων/Αυτοματισμού 
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και θέσπισης προτεραιοτήτων
 • Καλή γνώση του Microsoft Office
 • Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Προηγουμένη σχετική προϋπηρεσία έως 3 έτη σε βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και σταθερό επίδομα μετακίνησης
 • Προοπτικές εκμάθησης νέων δεξιοτήτων σε δυναμικό και πολυεθνικό περιβάλλον
 • Επίδομα σίτισης στο 24ωρο εστιατόριο/καφέ στις εγκαταστάσεις μας
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον με άριστο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό

Διεκδίκησε μια από τις 300 θέσεις εργασίας

Παράταση αιτήσεων έως: 31/12